• +385 (95) 807 3121 | +385 (91) 257 9871

Sjedivost

Pojam sljedivost (engl. traceability) postao je jedan od bitnijih elemenata u svakoj proizvodnji, a povezuje se s jedinstvenim označavanjem proizvoda, te evidentiranjem porijekla svih njegovih sastavnih dijelova. Sve više proizvođača ima potrebu za takvim praćenjem proizvodnje njihovih proizvoda, a pogotovo oni koji izvoze na EU tržište.

OpenERP-Info3 sustav omogućava praćenje sljedivosti na način da se svakoj sirovini, materijalu ili nekom elementu dodaje jedinstveni broj ulaza te mu se po potrebi pridružuje njegov atest ili neka druga dokumentacija. Pomoću jedinstvenog broja prati se materijal od ulaza u tvrtku, kroz proces proizvodnje do finalnog proizvoda te izlaza finalnog proizvoda iz tvrtke.

OpenERP-Info3 sustav omogućuje da se za svaki proizvedeni proizvod, prema njegovom serijskom broju, generira izvještaj koji sadrži popis svih ugrađenih količina sirovina, materijala i elemenata sa pripadajućim atestima i dokumentacijom.