• +385 (95) 807 3121 | +385 (91) 257 9871

Nabava

Modul nabave omogućuje sustavno praćenje procesa nabave, od slanja upita dobavljačima preko narudžbe robe, zaprimanja robe do ulaznog računa. Svi dokumenti se generiraju jedan iz drugog, što sprečava potrebu višestrukog unosa podataka u sustav. Specijalno za drvnu industriju u RH, razvijen je modul za automatsko preuzimanje nabavljenih trupaca od Hrvatskih šuma pomoću njihovog web servisa što omogućuje potpunu kontrolu ulaznih trupaca: količinski, vrijednosno i kvalitativno.

Neke od značajki:
– Kreiranje zahtjeva za ponudom, narudžbom
– Korištenje cjenika po dobavljaču
– Korištenja upozorenja kod narudžbe određenog proizvoda ili od određenog dobavljača
– Korištenje različitih mjernih jedinica
– Raspodjela realnih i procijenjenih zavisnih troškova količinski i/ili vrijednosno
– Mogućnost kreiranja pozivnog natječaja
– Mogućnost dva nivoa odobravanja
– Korištenje višestrukih analitičkih konta na nalozima za nabavu
– Modul za automatsko preuzimanje trupaca iz Hrvatskih šuma (dozvola HŠ-a)
– Generiranje dokumenata
– Višenamjenski izvještaji nabave