• +385 (95) 807 3121 | +385 (91) 257 9871

Ljudski resursi

Modul ljudskih resursa omogućuje svu potrebnu evidenciju za svakog djelatnika, od procesa odabira kandidata za posao, zapošljavanja, evidentiranja ugovornih obveza, evidentiranja vremena provedenog na radnom mjestu, upravljanja godišnjim odmorima, do isplata plaća. Ovaj modul također podržava evidenciju, izračun i isplatu putnih naloga, ugovora o djelu i autorskih ugovora. Tijekom izrade sustava evidentiranja vremena provedenog na radnom mjestu omogućen je grupni unos evidencije radnog vremena za neki odjel, što omogućuje voditelju odjela ili grupe da vrlo brzo i jednostavno popuni evidenciju, iz koje se kasnije automatski ili uz određenu korekciju izračunavaju plaće. Temeljem obračuna automatski se generiraju svi izvještaji vezani uz plaće te JOPPD obrazac i SEPA datoteka za plaćanje.

Neke od značajki:
– Upravljanje procesom zapošljavanja
– Upravljanje godišnjima i izostancima
– Evidencija ugovora o radu
– Evidencija radnog vremena
– Evidencija putnih naloga
– Sustav obustava
– Obračun plaća, putnih naloga, ugovora o djelu i autorskih ugovora
– JOPPD obrazac
– SEPA datoteka plaćanja