• +385 (95) 807 3121 | +385 (91) 257 9871

Financije

Odoo ERP nudi mogućnost efikasnog i preglednog računovodstvenog sustava u realnom vremenu koji omogućuje lokalizaciju s obzirom na zakonodavstvo države klijenta. Omogućili smo lokalizaciju u RH sukladno zakonodavstvu. Modul računovodstva je povezan sa svim ostalim modulima, te omogućuje automatska knjiženja poslovnih događaja. Temeljem primke i otpremnice automatski se kreiraju ulazni i izlazni računi te se bilježe plaćanja kupaca i plaćanja dobavljaču. Temeljem konfiguracije knjiženja poslovnih događaja, kreiraju se temeljnice i stavke glavne knjige te se automatski generira evidencija prema zadanim analitičkim kontima. Odoo ERP povezali smo sa servisom Hrvatske narodne banke s kojeg se svakog dana automatski povlači tečajna lista koja se koristi u cijelom sustavu i prema kojoj se automatski knjiže tečajne razlike.

Neke od značajki:
– Puna računovodstvena funkcionalnost: dnevnici, zakonska izvješća, kontni plan itd.
– Materijalno knjigovodstvo, automatsko knjižnjenje međuskladišnica u glavnu knjigu
– Analitičko računovodstvo
– Upravljanje imovinom
– Tečajna lista HNB-a
– Izdavanje računa u stranim valutama i na stranim jezicima
– Automatsko knjiženje tečajnih razlika
– Upravljanje plaćanjima i naplatom
– Višenamjenski računovodstveni izvještaji