• +385 (95) 807 3121 | +385 (91) 257 9871

Poduzeće Info3 d.o.o. krajem srpnja 2018. godine uspješno je završilo provedbu projekta Jačanje konkurentnosti poduzeća Info3 d.o.o. ulaganjem u razvoj novih cloud usluga za klijente u vrijednosti 358.000,00 kn. Cilj projekta – razvoj „cloud“ proizvodne usluge informatizacije poslovnog procesa s uključenom OCR komponentom kojom će unaprijediti vlastitu inovativnost usluga te konkurentnost kao i očekivani rezultati u potpunosti su ostvareni te je poduzeće spremno za komercijalizaciju nove usluge te nova ulaganja u unaprijeđenje poslovanja. Kontakt osoba za više informacija o projektu je:

Krunoslav Mesarić,
krunoslav.mesaric@info3.hr

footer-eu