• +385 (95) 807 3121 | +385 (91) 257 9871

NAZIV PROJEKTA: Jačanje konkurentnosti poduzeća Info3 d.o.o. ulaganjem u razvoj novih cloud usluga za klijente

Poduzeće Info3 d.o.o. potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za projekt Jačanje konkurentnosti poduzeća Info3 d.o.o. ulaganjem u razvoj novih cloud
usluga za klijente. Provedba projektnih aktivnosti u vrijednosti 358.000,00 kn započela je 2. listopada 2017. godine s ciljem razvoja „cloud“ proizvodne usluge informatizacije poslovnog procesa s uključenom OCR komponentom kojom će unaprijediti vlastitu inovativnost usluga te konkurentnost.

KRATKI OPIS: Projekt je usmjeren na diversifikaciju proizvodnih usluga poduzeća Info3 d.o.o. temeljenih na „cloud“ tehnologiji. Razvoj i uvođenje inovativnog rješenja za digitalizaciju dokumenata predviđeno je provedbom sljedećih aktivnosti:

  1. Nabava platforme za razvoj nove usluge
  2. Nabava distribucijske licence za OCR sustav
  3. Razvoj „cloud“ proizvodne usluge informatizacije poslovnih procesa
  4. Promoviranje i osiguranje vidljivosti projekta

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI: Cilj projekta: diversifikacija proizvodnih usluga razvojem „cloud“ usluge namijenjene upravljanju poslovnim procesima potencijalnih i postojećih klijenata kako bi se unaprijedila konkurentnost i potaknuo rast i razvoj poduzeća Info3 d.o.o.

Očekivani rezultati projekta su: unaprjeđenje konkurentnosti, učvršćivanje pozicije na tržištu, povećanje prihoda od prodaje proizvodnih usluga i otvaranje novih radnih mjesta (povećanje broja zaposlenih za 100%).

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 358.000,00 kn od čega 286.400,00 kn prihvatljivih troškova

UDIO BESPOVRATNIH SREDSTVA: 229.120,00 kn (80% prihvatljivih troškova)

IZVOR BESPOVRATNIH SREDSTAVA: Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija, Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) E- impuls

TRAJANJE PROJEKTA: 2. listopad 2017. – 2. kolovoz 2018. godine

KONTAKT OSOBA: Krunoslav Mesarić, direktor

krunoslav.mesaric@info3.hr

 

footer-eu