• +385 (95) 807 3121 | +385 (91) 257 9871

ECM-Enterprise Content Management

ECM je rješenje za upravljanje poslovnim sadržajima, odnosno, omogućuje upravljanje sadržajem i pripadajućim poslovnim procesima unutar tvrtke kroz jedinstvenu platformu. ECM pomaže u upravljanju sa svim nestrukturiranim informacijama, odnosno, sadržajem u organizaciji poput poslovne dokumentacije u papirnatom ili digitalnom obliku, korespondencije unutar ili izvan tvrtke, multimedijskih podataka itd.

Modul upravljanje dokumentima
(Document Management System)


Jedinstveni repozitorij za sve vrste sadržaja koji obuhvaća dokumente i multimedijske sadržaje. Modul omogućava nadzor i upravljanje životnim ciklusom sadržaja od nastajanja pa sve do trajnog arhiviranja.

Modul upravljanje poslovnim procesima
(Business process management)

Omogućava kompletnu automatizaciju i informatizaciju kompleksnih poslovnih slučajeva kroz cijeli životni ciklus.
Omogućuje defniranje standardnih procesa, praćenje njihove provedbe, administraciju i nadzor nad izvršenjem.

Modul PORTAL, WCM I COLLABORATION

Predstavljaju prezentacijski sloj ABIT-ECM platforme putem kojeg se pristupa svim funkcionalnostima budućeg sustava. Infrastruktura za brzu i jednostavnu izradu korisničkih Intranet i Extranet Web stranica, te izradu i manipulaciju sadržaja za prikaz unutar korisničkog portala.

Modul DELIVERY

Omogućava masovni unos dokumenata ili drugih sadržaja u ABIT-ECM sustav, preko skenera, e-maila ili direktnog unosa iz drugih sustava i arhiva, te integraciju s drugim informacijskim sustavima (kao što je ERP ili CRM).

Modul upravljanja zapisima (Records Management)

Upravljanje zapisima omogućava praćenje važnih dokumenata od trenutka nastajanja do trenutka uništenja prema zakonskim i internim propisima.

Modul pisarnica

Pisarnica omogućuje rukovanje spisima, njihovo razvrstavanje, spajanje, pridruživanje priloga arhiviranje i pretraživanje. Također omogućuje praćenje ulaznog i izlaznog prometa spisima.

Informatizacija poslovnih procesa

Unutar ABIT-ECM platforme informatizirali smo razne poslovne procese, te na taj način omogućili efkasnije poslovanje naših klijenata. Neki od standardnih poslovnih procesa koje smo implementirali su zaprimanje i evidentiranje ulazne pošte, kreiranje i evidentiranje izlazne pošta, proces zaprimanja i likvidature ulaznih računa, proces nabave itd. ECM platforma omogućuje nam jednostavnu i brzu implementaciju poslovnih procesa prilagođenih individualnim specifčnostima poslovanja klijenta.